Из историята на нашето езиково строителство
Л. Андрейчин
Послеслов

Читателят затваря страниците на последната книга на проф. д-р Любомир Андрейчин. Тя е плод на неговата двайсетгодишна творческа работа в областта на историята на българския книжовен език. Авторът предаде своя труд в издателство „Народна просвета” не толкова с мисълта да представи в цялостен и обобщен вид своето дело в тази нова област на българската филология, колкото с горещото желание да направи за пръв път достояние на българския читател основните моменти от развитието и изграждането на езика, с който днес си служим.

За съжаление авторът никога няма да види своя труд отпечатан и разпространен. Той го завърши само два месеца преди смъртта си.

Издателство „Народна просвета”, на което проф. д-р Любомир Андрейчин беше дългогодишен консултант и сътрудник в работата, е убедено, че предоставяйки на читателя последния труд на нашия виден филолог, осъществява не само едно от неговите последни желания, свързани с творческата му работа, но изпълнява и свой висок обществен дълг.

В помощ по издаване на книгата на проф. д-р Л. Андрейчин беше доц. к. ф. н. Венче Попова. Издателството й благодари за сътрудничеството.

От издателството

[Previous]
[Back to Index]